jakim rowerem dziś jesteś?

.
jeżeli przyjechałxś/przyjedziesz rowerem

wbrewformalna negacja trans, psychiatryk, zagrożenie życia 

2/2

Znajomi dziewczyny rozpaczliwie przekonują, że ona w ogóle nie powinna przebywać na oddziale psychiatrycznym, tylko w miejscu, gdzie otrzyma odpowiednią pomoc związaną z chorobą Crohna i nie będzie poddawana praktykom przypominającym tortury ze względu na objawy przewlekłej choroby. Według opinii lekarza POZ SPRZED TYGODNIA stan zdrowia Florentyny zagrażał jej życiu. Lekarka powiedziała jej wprost, że powinna iść pilnie na SOR i leżeć w szpitalu. W międzyczasie do umieszczenia jej na oddziale psychiatrycznym. Może być to związane z efektami ubocznymi obecnego leczenia choroby Crohna, pojawiło się też podejrzenie CHAD. Piszę o tym, by nie zostawić tego wątku w zawieszeniu. Jednak sam fakt pobytu Florentyny na oddziale psychiatrycznym w żaden sposób nie neguje skandalicznego traktowania, jakie opisała.

Apeluję o natychmiastowe usunięcie pacjentki z oddziału męskiego i umieszczenie jej na oddziale odpowiednim dla osoby chorej na chorobę Crohna w ciężkim stanie zdrowie. Obecna sytuacja nosi znamiona naruszenia praw człowieka, nie mówiąc już o prawach pacjenta.

PS. Uprzedzając pytania i doniesienia dotyczące "zachowania" pacjentki - choćby i smarowała kałem ściany, a nie budziła kogoś korzystaniem z toalety, przeniesienie jej na oddział męski nie może być "karą". Kobieta niegrzeczna to wciąż kobieta.

Show thread

wbrewformalna negacja trans, psychiatryk, zagrożenie życia 

Maja Heban:

Proszę, przeczytajcie całość i podajcie dalej. To jest kwestia życia i śmierci transpłciowej pacjentki, która jest traktowana jak szkodnik.

Dowiedziałam się dziś, że w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przebywa transpłciowa pacjentka, której prawa są łamane. Dziś została przeniesiona na oddział męski, mimo że jest już na zaawansowanym etapie tranzycji, posiada dokumentację świadczącą o transpłciowości i wystąpiła o wszczęcie procedury uzgodnienia płci metrykalnej. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej.

Według ordynatora powodem przeniesienia Florentyny na męski oddział jest "prawo". Podczas rozmowy z lekarką Karoliną Stachowiak ordynator konsekwentnie podważał płeć pacjentki, nazywając ją mężczyzną. Drugim powodem miało być "zachowanie pacjentki", które przeszkadzało innym.

Relację o tej sprawie można byłoby właściwie uciąć na wątku płci. Jako transpłciowa kobieta Florentyna powinna przebywać na oddziale damskim. Kropka. Umieszczenie kobiety wśród mężczyzn z komentarzem, że "to jest mężczyzna", to jednoznaczne ujawnienie jej transpłciowej tożsamości i wystawienie na dowolne reakcje z tym związane. Nie można odgórnie stwierdzić, że skoro jest to szpital psychiatryczny, to na pewno dojdzie w nim do przemocy. Wiemy natomiast, że Florentyna jest przerażona, boi się nawet o swoje życie.

Przemoc fizyczna to tylko jedna twarz zagrożenia. Florentyna zmaga się obecnie z ostrym rzutem choroby Crohna, która według jej relacji jest kompletnie ignorowana przez pracowników szpitala. Wiadomości wysyłane przez dziewczynę mrożą krew w żyłach: miała być przywiązywana pasami do łóżka, gdy wstawała w nocy z powodu biegunki, bo "budziła starszą panią z pokoju". 1/2

with executive dysfunction, a drug that has some positive immediate effect will be taken more often than one that has a negative one or none

i would do a lot of of Ukrainian or Russian if it wasn't in English but in at least some general-Slavic if not Polish

bpd i guess? troublesome positive i guess? 

on my bupropion im getting mania episodes, with no other depressive than fast-cycling, and i love it 🤩 /gen

there is such a diversity in the way i can feel and behave as im cycling /pos

ah darn, fuck. to dziś. od dziś muszę pamiętać by bilety na pociąg brać na deadname — i bez ulgi 37%. bo identyfikatorem pracowniczym, nawet z międzynarodowej korporacji, nie posłużę się tu. trza będzie wreszcie się ogarnąć z tym USC we Wrocku, hopefully się uda jak już się wezmę

excuse me?? how is my galaxy watch vibrating for a full hour ten seconds before i see the change on both it's source smartphone as well as everything else

facial hair dysphoria neglect 

welcoming the selfie to be zoomed hires because my freckles. but hires week unshaven...

my nesting gf isn't a person i can confidently tell i got myself 6 or 8 repair-due walkmans to our hom

zegarek mi stanął na godzinie 9…

… tyle że mam smartwatcha

(po reboocie działa, czas dobry żeby nie było)

@jeder a nawet nie wiem czy działa ta "zasada 60 sekund"

@jeder jeżeli wypożyczysz rower i dopiero zauważysz problem i w 2 minuty odstawisz by wziąć inny, to musisz najpierw stać i robić reklamację 💀

@jeder od 1. do 30. minuty 1 zł
od 31. do 60. minuty 2 zł
od 61. do 120 minuty 4 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 4 zł/godz.

@jeder w Poznaniu zrobili już że już od pierwszej minuty płaci się złotówkę za pierwszą godzinę. a też nextbike

@kuba brzmi jak za dobra kamera i oświetlenie. model uczył się na przeciętnych

What if we started putting up not-quite-large bounties on obtaining our names from the Catholic confirmation sacrament (with a requirement of disclosing to us the way it was obtained)

@smigol Matrix jest robiony z założeniem przechowywania historii wiadomości. W XMPP to tylko opcjonalne rozszerzenie.

Show older
Functional Café

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!