Pinned post
Pinned post

Welp, keeps getting connection closed after a few actions with IMAP of Outlook.com/Outlook.Office365

czy zapisanie się teraz na popołudniową/weekendową dwuletnią policealną technik archiwista źle by wyglądało w CV przy aplikowaniu na pozycje programistyczne? trochę nie wierzę że mam jakieś szanse znów wejść w typowo IT w najbliższych latach i chyba chciałabym już mierzyć niżej

Na imię Mika zdecydowałam się byłam 1 września.

się właśnie dopiero dzisiaj już ze zorientowaniem lepszym dowiedziałam gdzie jest , przechodząc koło niego

mają dzisiaj projekcję filmu, i potem z Parku Wodziczki słyszałam właśnie z tamtej strony odgłosy podłączania i odłączania urządzenia w Windowsie

so these days my text editors are Code, …, …, …and on

K. found the Play-Doh tiny knife and even tinier spoon that i put into the cutlery drawer… i hope they stay?

AquaNet na Piątkowskiej powinien mieć jakąś fontankę wody pitnej na zewnątrz. A nie tylko kusi widokiem zabytkowych rur i wspomnieniami akcji promocyjnych z rozdawaniem wody w kubeczkach na spróbę

a do Żabki jeszcze kawałek, Biedronka była zamknięta

jak mnie ktoś w nocy obudzi i pokaże PDFa wyglądającego nieco jak bilet PKP Intercity to mogę im po dzisiejszym próbować go zeskanować aplikacją MZ do unijnych certyfikatów covidowych

I just got accepted into GitHub Copilot Technical Preview, can't wait to sit down to coding with it

suchar supermarketu w powiadomieniu aplikacji kuponowej 

🖼

why do birds keep sounding indistinguishably from machines

alternating several stepping motors

typewriters

dot matrix printers

they probably aren't derived from the blackhead cleansing ones which are said to be popular in Korea, since those usually cover the nose almost whole

Show thread

so nose bandages are used to open up / widen nose ways by sportsmen... i wonder how did this get into kawaii culture and whether from there or from elsewhere bieganie.pl/?show=1&cat=4&id=1

oh ok it's just the rigcz.club instance fault, and not the first time per @zzanp. cc @smigol

Show thread

if my name is still not "Mika" for you for this account of mine, then this is bad of fedi synchronization. it was changed so long ago!

Show older
Functional Café

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!