Wygląda na to że Biedronka zaczęła jeszcze skurpulatniej dbać o to, aby utylizowane jedzenie nie było zdatne do spożycia.
Nienawidzę was chuje, serio.
Btw znalazłem małpkę Lubelskiej, więc nieźle się tam bawią xD

@crusom Podzielisz się konkretami? Co konkretnie się dzieje z tą żywnością?

@pfm jestem stałym klientem i zaczęli u mnie rozdzielać opakowania i wyrzucać jedzenie. Truskawki, arbuzy, brzoskwinie itd. itd.
Do tej pory raz tak robili, a raz nie z sałatami.
(Nie mam zielonego pojęcia dlaczego) A teraz widzę, że starają się porozwalac wszystkie opakowania, które mogą.
Myślałem, że może same się te opakowania rozwalają, jak produkty są wyrzucane, ale nie no, nie sądzę

Follow

@crusom @pfm niby może mieć to sens w temacie segregacji śmieci. mógł od nich tego zażądać zakład utylizacji.

@mkf @pfm nie, opakowania są w jednym tym samym kontenerze ze wszystkim, po prostu są rozdzierane

@crusom @pfm no wiem, ale wciąż śmieci czasem są sortowane w jakimś stopniu w zakładzie utylizacji

Sign in to participate in the conversation
Functional Café

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!