Follow

if my name is still not "Mika" for you for this account of mine, then this is bad of fedi synchronization. it was changed so long ago!

oh ok it's just the rigcz.club instance fault, and not the first time per @zzanp. cc @smigol

@smigol
Hmm, ja nic nie blokowałem. Sprawdzę to jutro jak będę w domu.

@blazej nie mówię, że blokowałeś. Mówię, że się spierdoliło.

Nie działa też nadajemy.com

@mkf może spróbuj zmienić jeszcze raz, rigcz.club mógł mieć np. drobny downtime po prostu :athinkingwithblobs:

@mkljczk to chyba dwa albo trzy razy z rzędu bo był jeszcze zmieniany awatar i opis. zabawne to fedi, trzeba regularnie zmieniać profil bo inaczej gdzieniegdzie będzie stary

@mkf i przy okazji avek mi się wreszcie zaktualizował XD

Sign in to participate in the conversation
Functional Café

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!